مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam            گروه واتساپ جهت دانشجویان جدیدالورود


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

 
 
 
 
 
 


*********************************************************

                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

-->

» آرشیو اخبار
1400  تیر1400  اردیبهشت1399  اسفند1399  آذر1399  آبان1399  مهر
1399  شهریور1399  مرداد1399  تیر1399  اردیبهشت1399  فروردین1398  اسفند
1398  بهمن1398  آذر1398  آبان1398  مهر1398  شهریور1398  مرداد
1398  تیر1398  خرداد1398  اردیبهشت1398  فروردین1397  اسفند1397  دی
1397  آذر1397  آبان1397  شهریور1397  تیر1397  خرداد1397  اردیبهشت
1396  اسفند1396  بهمن1396  دی1396  آذر1396  آبان1396  مهر
1396  شهریور1396  مرداد1396  تیر1396  خرداد1396  اردیبهشت1396  فروردین
1395  اسفند1395  بهمن1395  دی1395  آذر1395  آبان1395  مهر
1395  شهریور1395  مرداد1395  تیر1395  خرداد1395  اردیبهشت1395  فروردین
1394  اسفند1394  بهمن1394  دی1394  آذر1394  آبان1394  مهر
1394  شهریور1394  مرداد1394  تیر1394  خرداد1394  اردیبهشت1393  اسفند
1393  بهمن1393  دی1393  آذر1393  آبان1393  مهر1393  شهریور
1393  مرداد1393  تیر1393  خرداد1393  اردیبهشت1392  اسفند1392  بهمن
1392  دی1392  آذر1392  آبان1392  مهر1392  شهریور1392  مرداد
1392  تیر1392  اردیبهشت1392  فروردین1391  بهمن1391  دی1391  آذر
1391  آبان1391  مهر

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده