مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    دانلود کیبرد فارسی برا کلاس آنلاین همراه راهنما            کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************

 امتحانات پایان ترم در سامانه وادانا قسمت آزمونهای من برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری امتحانات از 4 تا 18 بهمن ماه

کمیته پاسخگویی
*********************************************************
 
 
 
 
 
 

» آرشیو اخبار
1399  آذر1399  آبان1399  مهر1399  شهریور1399  مرداد1399  تیر
1399  اردیبهشت1399  فروردین1398  اسفند1398  بهمن1398  آذر1398  آبان
1398  مهر1398  شهریور1398  مرداد1398  تیر1398  خرداد1398  اردیبهشت
1398  فروردین1397  اسفند1397  دی1397  آذر1397  آبان1397  شهریور
1397  تیر1397  خرداد1397  اردیبهشت1396  اسفند1396  بهمن1396  دی
1396  آذر1396  آبان1396  مهر1396  شهریور1396  مرداد1396  تیر
1396  خرداد1396  اردیبهشت1396  فروردین1395  اسفند1395  بهمن1395  دی
1395  آذر1395  آبان1395  مهر1395  شهریور1395  مرداد1395  تیر
1395  خرداد1395  اردیبهشت1395  فروردین1394  اسفند1394  بهمن1394  دی
1394  آذر1394  آبان1394  مهر1394  شهریور1394  مرداد1394  تیر
1394  خرداد1394  اردیبهشت1393  اسفند1393  بهمن1393  دی1393  آذر
1393  آبان1393  مهر1393  شهریور1393  مرداد1393  تیر1393  خرداد
1393  اردیبهشت1392  اسفند1392  بهمن1392  دی1392  آذر1392  آبان
1392  مهر1392  شهریور1392  مرداد1392  تیر1392  اردیبهشت1392  فروردین
1391  بهمن1391  دی1391  آذر1391  آبان1391  مهر

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده