دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
اساتید دانشگاه
نام :   فرزانه
 نام خانوادگی :  رنجبر زاده
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  استادیار                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی :  فلسفه و کلام اسلامی
ایمیل :  franjbarzadehf@gmail.com


نام :   صدیقه
 نام خانوادگی :  سجادی راد
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  ادبیات فارسی
ایمیل :نام :   هیلدا
 نام خانوادگی :  شمس الدینی
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  حسابداری
ایمیل :  hildashams2000@yahoo.comنام :   نسیم
 نام خانوادگی :  میلادی لاری
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  علوم اقتصادی
ایمیل :  nasimml@yahoo.comنام :   مهدی 
 نام خانوادگی :  فرهمند نیا
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  حسابداری
ایمیل :


نام :   زهرا 
 نام خانوادگی :  ابراهیمی قره قیونلو
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  تربیت بدنی
ایمیل : ebrahimi_zahra@ymail.com نام :   علی اسماعیلی 
 نام خانوادگی :  خوش نژاد
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  تربیت بدنی
ایمیل :   A_khoshnezhad@yahoo.com


نام :   مهدی
 نام خانوادگی :  پیروز
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  تربیت بدنی
ایمیل :  mehdipirooz@yahoo.com

فایل CV: رزومه دکتر مهدی پیروزنام :   محمد رضا
 نام خانوادگی :  ابراهیمی
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  استاد یار                                                                                                                    
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی :  زبان انگلیسی
ایمیل : rezaebrahimi2@yahoo.com

محبوبترین ها
   

  مطلبی در آرشیو ثبت نشده  

انجمن ها
 اساتید دانشگاه
اطلاعیه امتحانات
باشگاهپژوهشگران جوان
برق
تحصیلات تکمیلی
حقوق و علوم قضایی
دانشکده سما
عمران
مدارس سما
مرکز رشد فناور
مصاحبه دکتری 1399 بم
معاونت فرهنگی
هنر و معماری
کامپیوتر
 
 


آمار بازديد
 

افراد آنلاين : 2نفر
تعداد بازديد امروز : 6نفر
تعداد بازديد ديروز : 17نفر
تعداد بازديد در يک هفته گذشته : 83نفر
تعداد بازديد در 6 ماه گذشته : 2613نفر
تعداد بازديد : 31373نفر