دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
هنر و معماری
رساله:

دانشجویان در نگارش رساله طرح نهایی با توجه به فایل ضمیمه شده بایستی اقدام نمایند و کلیه نقشه های طرح نیز بایستی در انتهای  رساله آورده شوند.
قوانین نگارش رساله طرح نهایی ( دانلود doc)
قوانین نگارش رساله طرح نهایی (دانلود pdf)

دانشجو بایستی فرم صورتجلسه دفاع را در روز دفاع آماده کرده تا به تآیید هیآت داوران برسد


صورتجلسه دفاع  ( دانلود doc)
صورتجلسه دفاع (دانلود pdf)

پروپوزال:

دانشجو بایستی پروپوزال طرح نهایی را نوشته و پس از تأیید استاد راهنما ، برای تصویب نهایی به مدیر گروه کارشناسی مهندسی معماری تحویل نماید.
پروپوزالها هر ماه در شورای تخصصی گروه ارزیابی و نتیجه آن اعلام می گردد. پروپوزالهای تصویب نشده به دانشجویان عودت داده می شوند تا پس از رفع اشکالات در جلسه بعدی گروه مورد ارزیابی قرار گیرند.

5 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال، دانشجو با موافقت استاد راهنما می تواند از طرح نهایی خود دفاع نماید.
 دانشجو بایستی 3 نسخه از گزارش نهایی که نقشه های طرح به آن ضمیمه شده (صحافی نشده) را به دفتر گروه معماری تحویل نماید تا وقت دفاع برای دانشجو تعیین گردد
.

فرم پروپوزال کارشناسی معماری (doc)

فرم پروپوزال کارشناسی معماری (pdf)


ثبت طرح نهایی:

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی معماری

برای ثبت نام طرح نهایی ، دانشجو بایستی فرم ثبت نام طرح نهایی را پر کرده و به تأیید استاد راهنما رسانده و پس از تأیید مدیر گروه کارشناسی معماری برای ثبت درس به مسئول آموزش مراجعه کند. پس از ثبت درس و تأیید مسئول آموزش ، فرم ثبت نام را به مدیر گروه کارشناسی معماری تحویل نماید
فرم ثبت نام طرح نهایی 
(دانلود کنید) 






بازگشت





محبوبترین ها
  تشکیل کلاسهای ارشد معماری
تشکیل کلاسها
برگزاری گرایشهای مختلف ارشد
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معمار ...
تشکیل کلاس طرح 2 آقای دکتر انیسی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد بازسا ...
برگزاری کلاسهای ارشد معماری در سال 1393
اطلاعیه
کلاسهای ارشد معماری
شروع کلاسهای نیمسال دوم گروه معماری
 

 
1392  مهر
1392  خرداد
1392  فروردین
1391  اسفند
 

انجمن ها
 اساتید دانشگاه
اطلاعیه امتحانات
باشگاهپژوهشگران جوان
برق
تحصیلات تکمیلی
حقوق و علوم قضایی
دانشکده سما
عمران
مدارس سما
مرکز رشد فناور
مصاحبه دکتری 1399 بم
معاونت فرهنگی
هنر و معماری
کامپیوتر
 
 


آمار بازديد
 

افراد آنلاين : 1نفر
تعداد بازديد امروز : 1نفر
تعداد بازديد ديروز : 11نفر
تعداد بازديد در يک هفته گذشته : 209نفر
تعداد بازديد در 6 ماه گذشته : 6482نفر
تعداد بازديد : 99752نفر