دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
هنر و معماری

نام :
  فرشاد
نام خانوادگی : برجیان
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی
تاریخ انتصاب : مهر 1388
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معماری
ایمیل :

نام :
 
نام خانوادگی : زندیان
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  استادیار
تاریخ انتصاب : مهر 1388
مدرک تحصیلی :  دکتری معماری
ایمیل :                                                                                                                                              


نام :  حسین
نام خانوادگی :  طیاری
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  استادیار
تاریخ انتصاب : مهر  1377
مدرک تحصیلی :  دکتری معماری
ایمیل :


 
 بازگشت

محبوبترین ها
  تشکیل کلاسهای ارشد معماری
تشکیل کلاسها
برگزاری گرایشهای مختلف ارشد
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معمار ...
تشکیل کلاس طرح 2 آقای دکتر انیسی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد بازسا ...
برگزاری کلاسهای ارشد معماری در سال 1393
اطلاعیه
کلاسهای ارشد معماری
شروع کلاسهای نیمسال دوم گروه معماری
 

 
1392  مهر
1392  خرداد
1392  فروردین
1391  اسفند
 

انجمن ها
 اساتید دانشگاه
اطلاعیه امتحانات
باشگاهپژوهشگران جوان
برق
تحصیلات تکمیلی
حقوق و علوم قضایی
دانشکده سما
عمران
مدارس سما
مرکز رشد فناور
مصاحبه دکتری 1399 بم
معاونت فرهنگی
هنر و معماری
کامپیوتر
 
 


آمار بازديد
 

افراد آنلاين : 3نفر
تعداد بازديد امروز : 7نفر
تعداد بازديد ديروز : 11نفر
تعداد بازديد در يک هفته گذشته : 215نفر
تعداد بازديد در 6 ماه گذشته : 6488نفر
تعداد بازديد : 99758نفر