دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
اساتید دانشگاه
 نام :   سعید                        
 نام خانوادگی :  عباسی
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                        
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی :  حقوق عمومی
ایمیل : m_abaszadeh61@yahoo.com
رزومه : 
 
 نام :   محمد جواد
 نام خانوادگی :  رضایی زاده
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  دانشیار                                                                                                                        
تاریخ استخدام : مهر 1384
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی :  حقوق بین الملل
ایمیل :نام :   میترا
 نام خانوادگی :  دریجانی
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                           
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  حقوق جزا و جرم شناسی
ایمیل :نام :   عباس 
 نام خانوادگی :  اسدآبادی
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  استادیار                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی :  فقه و مبانی حقوق
ایمیل :


نام :  علی اکبر
 نام خانوادگی :  غفاری
سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
مرتبه :  مربی                                                                                                                      
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  فقه و مبانی حقوق
ایمیل :  aaghaffari36@gmail.com


بازگشت

محبوبترین ها
   

  مطلبی در آرشیو ثبت نشده  

انجمن ها
 اساتید دانشگاه
اطلاعیه امتحانات
باشگاهپژوهشگران جوان
برق
تحصیلات تکمیلی
حقوق و علوم قضایی
دانشکده سما
عمران
مدارس سما
مرکز رشد فناور
مصاحبه دکتری 1399 بم
معاونت فرهنگی
هنر و معماری
کامپیوتر
 
 


آمار بازديد
 

افراد آنلاين : 2نفر
تعداد بازديد امروز : 19نفر
تعداد بازديد ديروز : 13نفر
تعداد بازديد در يک هفته گذشته : 102نفر
تعداد بازديد در 6 ماه گذشته : 2621نفر
تعداد بازديد : 25887نفر