مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    دانلود کیبرد فارسی برا کلاس آنلاین همراه راهنما            کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam


 سامانه آموزش مجازی                                               سامانه آموزشیار
                                                         
                     www.edu.iau.ac.ir                                               vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
  
 
 
 
 
 
 

آیین نامه تشویق مقالات هیئت علمی1773,447 کیلو بایت1393/5/1 (8:36:01 AM) 1199 بار
آیین نامه طرح های پژوهشی 948260,977 کیلو بایت1394/10/12 (11:37:08 AM) 920 بار
بخشنامه اولویت های تحقیقاتی پژوهشی563,385 کیلو بایت1393/5/1 (8:31:20 AM) 1163 بار
بخشنامه تشویق مقالات آخرین متمم68,885 کیلو بایت1393/5/1 (8:34:11 AM) 1176 بار
بخشنامه تشویق مقالات بهمن921594,700 کیلو بایت1392/11/15 (7:31:23 AM) 1441 بار
پرسشنامه_معرفي_پژوهشگران_برتر46,864 کیلو بایت1397/9/5 (9:02:58 AM) 362 بار
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی1368,427 کیلو بایت1393/5/1 (8:41:34 AM) 1238 بار
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی130,136 کیلو بایت1393/5/1 (9:24:13 AM) 1234 بار
شیوه نامه تشویق مقالات علمی1617,47 کیلو بایت1393/5/1 (8:43:54 AM) 1169 بار
ضوابط تشویق مقالات1352,7 کیلو بایت1394/10/12 (12:26:43 PM) 925 بار
فایل رزومه علمی اعضای هیئت علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر26,349 کیلو بایت1392/7/13 (2:25:28 PM) 1432 بار
فرم ارائه طرح پژوهشی توسعه یافته39,64 کیلو بایت1393/5/1 (9:21:18 AM) 1220 بار
فرم های پروپزال27,877 کیلو بایت1393/5/1 (8:39:53 AM) 1635 بار
فرم های کارآموزی201,177 کیلو بایت1392/7/13 (2:26:52 PM) 1442 بار
فرم های کارآموزی 2201,177 کیلو بایت1392/7/13 (2:27:32 PM) 1408 بار
متمم تشویق مقالات2916,352 کیلو بایت1393/9/20 (7:44:54 PM) 1189 بار
منشور اخلاقی پژوهش103,769 کیلو بایت1393/5/1 (9:25:13 AM) 1170 بار
نشریات نامعتبر آذر 95515,831 کیلو بایت1395/10/8 (7:06:10 PM) 687 بار

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده