مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam            گروه واتساپ جهت دانشجویان جدیدالورود


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

 
 
 
 
 
 


*********************************************************

                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

-->

آیین نامه تشویق مقالات هیئت علمی1773,447 کیلو بایت1393/5/1 (8:36:01 AM) 1355 بار
آیین نامه طرح های پژوهشی 948260,977 کیلو بایت1394/10/12 (11:37:08 AM) 1085 بار
بخشنامه اولویت های تحقیقاتی پژوهشی563,385 کیلو بایت1393/5/1 (8:31:20 AM) 1331 بار
بخشنامه تشویق مقالات آخرین متمم68,885 کیلو بایت1393/5/1 (8:34:11 AM) 1341 بار
بخشنامه تشویق مقالات بهمن921594,700 کیلو بایت1392/11/15 (7:31:23 AM) 1604 بار
پرسشنامه_معرفي_پژوهشگران_برتر46,864 کیلو بایت1397/9/5 (9:02:58 AM) 526 بار
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی1368,427 کیلو بایت1393/5/1 (8:41:34 AM) 1379 بار
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی130,136 کیلو بایت1393/5/1 (9:24:13 AM) 1397 بار
شیوه نامه تشویق مقالات علمی1617,47 کیلو بایت1393/5/1 (8:43:54 AM) 1333 بار
ضوابط تشویق مقالات1352,7 کیلو بایت1394/10/12 (12:26:43 PM) 1105 بار
فایل رزومه علمی اعضای هیئت علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر26,349 کیلو بایت1392/7/13 (2:25:28 PM) 1579 بار
فرم ارائه طرح پژوهشی توسعه یافته39,64 کیلو بایت1393/5/1 (9:21:18 AM) 1360 بار
فرم های پروپزال27,877 کیلو بایت1393/5/1 (8:39:53 AM) 1827 بار
فرم های کارآموزی201,177 کیلو بایت1392/7/13 (2:26:52 PM) 1628 بار
فرم های کارآموزی 2201,177 کیلو بایت1392/7/13 (2:27:32 PM) 1588 بار
متمم تشویق مقالات2916,352 کیلو بایت1393/9/20 (7:44:54 PM) 1384 بار
منشور اخلاقی پژوهش103,769 کیلو بایت1393/5/1 (9:25:13 AM) 1333 بار
نشریات نامعتبر آذر 95515,831 کیلو بایت1395/10/8 (7:06:10 PM) 855 بار

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده