نیمسال اول   99-98
ثبت نام و انتخاب واحد : 98/06/09 الی 98/06/20
شروع کلاسها: 98/06/23
حذف و اضافه : 98/07/06 الی 98/07/10 
پایان کلاسها:   98/10/01          
امتحانات :   98/10/14        

-------------------------------------------------------------------------------------
(( سامانه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم ))
----------------------------------------------------------------------------------


جهت رویت دروس ارائه شده برای دانشجویان میهمان بدون داشتن شماره دانشجویی و رمز عبور با کلیک روی منوی دانشجوی میهمان ( در سامانه دانشجویی  ) و با وارد نمودن کد تصویری دروس قابل مشاهده میباشد

---------------------------------------------------------------------------------
((  سامانه دانشجویان و اساتید  آموزشکده سما   واحد بم  ))
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

افتتاحيه آموزشكده سما شهرستان نرماشير

1398/07/27 (10:44:36 AM)

باحضور رييس دانشكده سما دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان بم جناب آقاي همتي نژاد و معاونت فرهنگي دانشگاه دكتر فكري آموزشكده سما شهرستان نرماشير، صبح پنج شنبه 98/7/25  در محل دانشکده واقع در شهرستان رستم آباد افتتاح گرديد