مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
 
 
 
 
 
 نام : رضا
نام خانوادگی : محمدی فر
سمت : مسئول امورتاسیسات  فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
تاریخ انتصاب : مهرماه 1387
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی  برق
همراه :     09137602469


 
نام : منصور
نام خانوادگی : خاکپور
سمت : کارشناس امورعمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
تاریخ انتصاب : مهرماه 1387
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد عمران
همراه :     09132463028

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده