مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
 
 
 
 
 
 
نام : حسین
نام خانوادگی : میرزاده
سمت : کارشناس امور کلاسها
تاریخ انتصاب : مهر 1390
مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت
تلفن تماس : 44341850- 034 الی  3 داخلی 106
همراه :  09133463622


 
   خانم فاطمه زارع

کارشناسان امور کلاسها
بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده