نیمسال تابستان 98-97
ثبت نام و انتخاب واحد: 98/04/09 الی 98/04/13
شروع کلاسها: 98/04/15
  پایان کلاسها:  98/05/24
امتحانات : 98/05/26 لغایت 98/05/28

-------------------------------------------------------------------------------------
(( سامانه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم ))
----------------------------------------------------------------------------------


جهت رویت دروس ارائه شده برای دانشجویان میهمان بدون داشتن شماره دانشجویی و رمز عبور با کلیک روی منوی دانشجوی میهمان ( در سامانه دانشجویی  ) و با وارد نمودن کد تصویری دروس قابل مشاهده میباشد

---------------------------------------------------------------------------------
((  سامانه دانشجویان و اساتید  آموزشکده سما   واحد بم  ))
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

مناقصه جدید
خرید آهن الات اسکلت سبک و سنگین
طبق لیست اسناد


تاریخ اتمام این مناقصه 20 اردیبهشت 1393

دانلود اسناد بصورت فشرده zip ( کلیک کنید )

 

تاریخ اتمام این مناقصه 26 بهمن 1392
مناقصه خرید تجهیزات کارگاه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

شرایط مناقصه
1- تجهیزات کارگاهی مورد مناقصه بایستی دارای ضمانتنامه مدت گارانتی و خدمات پس از فروش باشند در صورت نیاز به آموزش و نصب دستگاهها ، آموزش و نصب و راه اندازی آنها با برنده مناقصه خواهد بود .
2- تجهیزات کارگاهی باید مورد تایید کارشناس و مسئول کارگاه دانشگاه باشد . محل تحویل تجهیزات کارگاهی ، انبار مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم می باشد .
3- در صورت معیوب بودن تجهیزات کارگاهی و عدم کارکرد و تعویض و جایگزینی آنها با شرکت طرف قرارداد می باشد .
4- کلیه هزینه های حمل و نقل و نصب و آموزش و راه اندازی تجهیزات کارگاهی بر عهده برنده مناقضه می باشد و برنده مناقضه متعهد می گردد فقط دستگاه هایی که مارک آنها مشخص گردیده را تهیه و تحویل دانشگاه نماید و از تهیه و تحویل مارکهای دیگر خودداری نماید .
5- شرکت برنده مناقضه حق واگذاری مورد قرارداد را جزا و کلا به دیگری ندارد .
6- دانشگاه حداکثر 25 % مبلغ کل قرارداد را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر به برنده مناقصه پرداخت می نماید .
7- شرکت کنندگان در مناقصه جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 20.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا 0105599170001 بانک ملی به نا م دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم در پاکت (الف) قرار دهند که در صورت برنده نشدن در مناقصه با ارائه درخواست مسترد می گردد .
8- برنده مناقضه قبل از انعقاد قرارداد بابت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب سیبا 0105599170001 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم معادل 10 % کل مبلغ قرارداد را تهیه و تسلیم دانشگاه می نماید که آزاد سازی آن منوط به انجام کامل تعهدات موضوع قرارداد و تایید کارشناس کارگاه می باشد .
9- چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی واجدین شرایط مناقصه دارای رتبه دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد مناقصه گذار باقی مانده و تضمینات سایر شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارائه درخواست مسترد خواهد شد .
10- چنانچه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند چک تضمین شده یا ضمانت نامه یا فیش واریزی نقدی او به نفع مناقصه گذار ضبط و و مراتب به رتبه دوم مناقصه برابر مقررات ابلاغ می گردد .
11- شرکت طرف قرارداد تایید و اقرار می نماید در هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت تجهیزات کارگاهی مطالعات کافی را انجام داده که بعدا در مورد آن استناد به جهل و اعتراض نماید .
12- مناقصه گذار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، ناخوانا ، بدون ضمانت نامه و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر به دانشگاه ارائه گردد ترتیب اثر نخواهد داد .
13- مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
14- شرکت کنندگان در مناقصه موظفند پیشنهاد قیمت خود و مدارک زیر را به صورت در بسته و لاک و مهر شده ابتدا در 2 پاکت (الف) (ب ) قرارداده و سپس هر دو را در پاکت بزرگتری قرار داده و از تاریخ انتشار آگهی مورخ 92/11/15  لغایت 92/11/26   به دفتر امور پژوهشی واقع در ساختمان اداری دانشگاه تحویل نموده و رسید آن را اخذ نماید یا اینکه به آدرس : بم – بلوار حوزه و دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دفتر پژوهشی دانشگاه پست پیشتاز نمایند .
پاکت (الف) حاوی مدارک زیر می باشد .
الف : اصل ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به مبلغ 20.000.000 ريال به حساب سیبا 0105599170001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
ب : اصل فیش واریزی به مبلغ 100.000 ريال به حساب سیبا 0105599170001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم جهت خرید اسناد و شرایط مناقضه
ج : فرم های شرایط مناقضه که کلیه صفحات آن مهر و امضاء شده باشد .
د:تصویر اساسنامه و مدارک شرکت
ه : رزومه کاری شرکت و رضایت نامه از کارفرماهای قبلی
پاکت (ب) حاوی مدارک زیر می باشد
الف : منحصرا حاوی یک برگ فرم استعلام قیمت پیشنهادی که به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه رسیده باشد .
مهم : در صورتی که مدارک پاکت (الف) کافی به مقصود نباشد مناقصه گذار از گشایش پاکت (ب) خودداری خواهد کرد .
15- زمان و مکان تشکیل کمیسیون معاملات ساعت 13 مورخ 92/11/28 دبیرخانه کمیسیون معاملات حداکثر مدت برای بررسی پیشنهادات واصله و تشخیص حائز حداقل بهاء و ابلاغ به برنده یکماه می باشد .
16- مهلت انعقاد قرارداد از تاریخ اعلام برنده یک هفته است .
17- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست اسناد و مدارک مناقصه را تا پایان وقت اداری به دفتر امور حقوقی واقع در ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم تحویل داده و رسید دریافت نمایند یا اینکه به آدرس فوق بند 14 پست پیشتاز نمایند .
لازم به ذکر است به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق به دانشگاه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مشخصات پیشنهاد دهنده : شرکت :                                    نام و نام خانوادگی :            
آدرس : شهر        خیابان      کوچه        پلاک            تلفن                هر گونه ابلاغ و یا اخطار به این آدرس ابلاغ شده قانونی و مصوب است .
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

 
 
 

بازگشت
 
   
   
 

بیشترین بازدید

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد
ثبت نام دانشجو بدون کنکور
سال 1392 مبارک
بازدید هیات رئیسه واحد بم از کارخانه نئوپان نرماشیر+عکس
شروع کلاسها
گزارش تصويري بازدید دبیر منطقه 14 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
مراسم جشن فارغ التحصیلی بیش از 45نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
ثبت طرح (ریگلاتور هوشمند) توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دارای قابلیت های خوبی است
برگزاری جلسات توجیهی(آموزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
تقویم ترم تابستان 93 واحد بم
قابل توجه دانشجویانی که بدون آزمون ثبت نام شده اند
گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم شهرستانهای شرق استان در مجلس شورای اسلامی
استقبال دانشجویان واحد بم ازهجدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت
دیداررئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم و مسئولین شهرستان از خانواده معظم شهداء
بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم در هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام(ص)
تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 92-91
واحد بم:بازدید از کلاسهای طرح هجرت(3)
جمهوری اسلامی جلوه ای از تجلی شئونات اسلامی ،انسانی است


محبوبترین ها

ثبت طرح (ریگلاتور هوشمند) توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
کسب رتبه اول توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد بم در بیستمین نمایشگاه آثار هنری با موضوع نماز
عضو برترباشگاه پژوهشگران جوان واحد بم
ثبت نام دانشجو بدون کنکور
مراسم جشن فارغ التحصیلی بیش از 45نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
قابل توجه دانشجویانی که بدون آزمون ثبت نام شده اند
جذب 100 درصدی بودجه پژوهشی در واحد بم
دایر نمودن پژوهشکده خرما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
سال 1392 مبارک
ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
بازدید فرماندار ازفعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد
برگزاری نشست صمیمانه سرپرست واحد بم با مدیر گروه، اساتید و گروه معماری
شروع کلاسها
اطلاعیه مهم
بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم در هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام(ص)
شرکت کارکنان،اساتید و دانشجویان واحد بم در راهپیمایی اعتراض آمیز به توطئه آمریکایی و صهیونیستی
مراسم کلنگ زنی کارخانه نئوپان دانشگاه آزاداسلامی واحد بم
واحد بم:بازدید از کلاسهای طرح هجرت(3)
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر


 
عضویت در خبر نامه
حذف عضویتثبت عضویت
 
آب وهوا
اوقات شرعی
 
دانشجویان ارجمند لطفاً آخرین تحولات درس و کلاسی خود را از منوی گروههای آموزشی چک کنید
 
 
 

سخن مشاور

به نام خدا  اعتماد به نفس نمی‌توانید آن را حس كنید، اما بر چگونگی حس شما تاثیر دارد. نمی‌توانید آن را ببینید، اما وقتی به خودتان در آینه نگاه می‌كنید آنجاست.  نمی‌توانید آن را بشنوید، اما هر بار كه در مورد خودتان صحبت می‌كنید حضور دارد. این موضوع مهم و مرموز همان چیزی است كه به آن اعتماد به نفس می‌گویند. از آنجا كه اعتماد به نفس در تمام مراحل زندگی نقشی موثر ایفا می‌كند، خوب است به حضور و چگونگی پرورش آن در دوران كودكی نگاهی بیندازیم. اعتماد به نفس كودك نقش زرهی را دارد در مقابل چالش‌های پیش روی او در همه عمر. كودكان و نوجوانانی كه در مورد خودشان حس خوبی داشته باشند با مشكلات و مسائل مختلف راحت‌تر كنار می‌آیند و در برابر فشارهای منفی بهتر مقاومت می‌كنند. آنها شادتر هستند و از زندگی‌شان نیز بیشتر لذت خواهند برد. این گروه از بچه‌ها واقع بین بوده و در مجموع خوش‌بین هستند. به همین دلایل از سلامت جسمی و روحی بیشتری برخوردارند. در مقابل، كودكانی كه اعتماد به نفس كافی ندارند، در برخورد با چالش‌ها دچار اضطراب و سرخوردگی خواهند شد. این گروه كه حتی در مورد خودشان فكر مثبتی ندارند، برای پیدا كردن راه حل مسائل زندگی با مشكل مواجه خواهند شد. چنین افرادی در مواجهه با چالش‌های جدید اولین پاسخ‌شان این است «من نمی‌توانم‌!» اعتماد به نفس چیست؟ اعتماد به نفس مجموعه باورها و احساسات ما، در مورد خودمان است. این‌كه ما چگونه شخصیت خود را تعریف می‌كنیم، انگیزه‌ها، نگرش و رفتار ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر سازگاری عاطفی ما نیز تاثیر دارد. الگوی ا

ادامه مطلب ...

           

       1394/02/01 (2:39:38 PM)

مجموع امتیازات به این مطلب(418)
امتیاز شما به این مطلب ؟ 
star star star star star
نظرات شما در رابطه با این مطلب ؟ (0)محبوبترین ها

سخن مشاور
اطلاعیه مهم امتحانات نیمسال دوم 92-91
نگاه دانشگاه آزاد اسلامی یک نگاه ارزش مداری است
شروع کلاسها
پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور
سال 1392 مبارک
سخن هفته آخر سال مشاور
سخن هفته مشاور
ت1
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده