مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam            گروه واتساپ جهت دانشجویان جدیدالورود


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

 
 
 
 
 
 


*********************************************************

                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

-->

فرم مرخصی تحصیلی  ( دانلود کنید )

فرم تقاضای ماده 47  ( دانلود کنید )

فرم مشخصات و اطلاعات دانشجویی ( دانلود کنید )

فرم معرفی به استاد ( دانلود کنید )

فرم ویژه بخش عملی دروس ( دانلود کنید )

فرم تقاضای دانشجو جهت طرح در شورای آموزشی ( دانلود کنید )

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده