نیمسال اول   99-98
ثبت نام و انتخاب واحد: 98/06/09 الی 98/06/20
شروع کلاسها: 98/06/23
  پایان کلاسها:              
امتحانات :      ایت

-------------------------------------------------------------------------------------
(( سامانه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم ))
----------------------------------------------------------------------------------


جهت رویت دروس ارائه شده برای دانشجویان میهمان بدون داشتن شماره دانشجویی و رمز عبور با کلیک روی منوی دانشجوی میهمان ( در سامانه دانشجویی  ) و با وارد نمودن کد تصویری دروس قابل مشاهده میباشد

---------------------------------------------------------------------------------
((  سامانه دانشجویان و اساتید  آموزشکده سما   واحد بم  ))
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 سوالات متداول آموزشی

کاردانی و کارشناسی

1. دوره کاردانی پیوسته چیست؟
این مقطع مربوط به دارندگان دیپلم¬های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش می¬باشد.
تذکر 1- پذیرش دارندگان دیپلم های سه ساله نظری ، نظام قدیم و پیش دانشگاهی با گذراندن 12 واحد دروس جبرانی در این مقطع در رشته مورد تقاضا بلامانع است.
تذکر 2- دارندگان دیپلم های سه ساله( فنی و حرفه ای و کارودانش) که با رشته مورد پذیرش نامتجانس می باشد ملزم به گذراندن 16 واحد دروس جبرانی در رشته مورد تقاضا می باشند.
2. دوره  کارشناسی پیوسته چیست؟
این مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می باشد.
تذکر - دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.
3. دوره ( مقطع ) کارشناسی نا پیوسته چیست؟
این مقطع مربوط به دارندگان مدرک فوق دیپلم (کاردانی) می باشد و دارندگان مدرک کاردانی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.
4. حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد(مشروط ) مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 99 /16باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.
5. حداقل واحد انتخابی در هرترم(کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟
دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.
6. شرایط اخذ دروس پیشنیاز وابسته چگونه است؟
در صورتی که دانشجو از یک درس پیشنیاز نمره قبولی نیاورد یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید مجاز است درس پیشنیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.
7 . حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.
طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد دو ونیم سال(5 ترم) و برای کارشناسی پیوسته 5 سال (10 ترم) می باشد .
در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.
8. معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟
در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر باشد .
9. اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟
دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ2ترم طبق آیین نامه و1 ترم در موارد خاص ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم طبق آیین نامه و 2ترم در مواردخاص استفاده از مرخصی هستند.
10. تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی10 واحد وبرای ممتازین و فارغ التحصیلان 12 واحد درسی می باشد.
11. تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟
کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند .
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند
12. چنانچه دانشجوئی 2 درس همنیاز را با هم اخذ نماید و یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟
مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.
13. شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟
در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 4 واحد درسی باقیمانده باشد می تواند درس یادروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند .
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر درمعرفی به استاد بلا مانع است.
14. تغییر رشته در دانشگاه آزاد چگونه است؟
 تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد یا ثبت نام در بدون آزمون از طریق سایت (www.azmoon.org( امکان پذیر می باشد.
15. چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟
هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق سایت بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از سایت به چک آن با سیلابس دروس خود از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یامدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
16. در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟
هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره،اعتراض خودرا از طریق سایت اعلام نماید.
17. در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.
هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .
18. شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.
دانشجویان در صورت مشروطی بیش از حد و یا اتمام سنوات آموزشی از دانشگاه اخراج می گردند.
19. نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟
گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق درخواست حضوری به دفتر خدمات آموزشی دانشکده امکان پذیر می باشد .
20. در مورد ماده 55 توضیح دهید.
در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدأ نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد ، دانشجو مي تواند باصلاحديد واحد دانشگاهي مبدأ وموافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يكبار در طول دوره تحصيل ،كمتر از حداقل واحدهاي درسي مجاز تعيين شده ( 11 واحد براي تمام وقت ها و 9 واحد براي پاره وقت) در يك نيمسال را در واحد يا واحدهاي ديگر دانشگاهي بگذراند.
21. رعایت پیشنیاز دروس بر عهده چه کسی است؟
با توجه به اینکه چارت درسی هر رشته در اختیار دانشجو قرار می گیرد رعایت این قضیه بر عهده خود دانشجو است در ضمن عدم پیشنیاز در ترم آخر در صورتی که 24 واحد باقیمانده داشته باشد بلامانع است. 
22. کدام گروه پذیرفته شدگان می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته ثبت نام نمایند؟
پاسخ: دانشجویان دارای مدرک پایه دیپلم نظام قدیم یا پایان پیش دانشگاهی یا فوق دیپلم پیوسته می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته ثبت نام نمایند
23. در مورد دروس پيشنياز دانشگاهي توضيح دهيد. 
دانشجويان دوره هاي کارشناسي پيوسته و کارداني ناپيوسته با توجه به نمره خام بعضي از دروس آزمون که کمتر از 3/33٪ باشد ملزم به اخذ و گذراندن دروس پيشنياز دانشگاهي بسته به نوع رشته تحصيلي خود مي باشند اخذ دروس پيشنياز در سال اول تحصيلي الزامي است. لازم به ذکر است دروس پيشنياز دانشگاهي از نظر سرفصل پيشنياز دروس همنام خود نمي باشند
24. آیا امکان معاف شدن از درس پیشنیاز وجود دارد؟
خیر
25. سنوات مجاز ادامه تحصیل برای مشمولین نظام وظیفه چند ترم است؟
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 ترم
کارشناسی پیوسته 10 ترم
26. در صورت پایان سنوات فوق الذکر وضعیت تحصیلی دانشجو چگونه خواهد بود؟
تنها در صورتی دانشجوی مشمول حق ادامه تحصیل را خواهد داشت که موارد در کمیسیون موارد خاص واحد مطرح شود و با نظام وظیفه جهت اخذ مجوز مکاتبه شود.
27. آیا امکان معادلسازی از مقطع پایین تر (کاردانی) به مقطع بالاتر (کارشناسی ناپیوسته) وجود دارد؟
خیر
28. در خواست حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال به چه صورت است؟
تنها در صورتی مجاز است که دانشجو طبق نظر شورای آموزشی قادر به ادامه تحصیل نباشد در اینصورت نیمسال مذکور مرخصی محسوب می گردد.
 
  
کارشناسی ارشد ناپیوسته

1. کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد چه تعداد است؟
کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد 26 و در برخی از رشته ها 27  واحد تئوری و 6 واحد پایان نامه و در مجموع 32  و یا 33 واحد بدون دروس پیشنیاز و جبرانی می باشد
2. در خصوص دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد به اختصار توضیح دهید.
چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادی از دروس دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود ویا جبرانی ضروری تشخیص داده شود ، داتشجو موظف به گذراندن آن می باشد حداکثر واحد جبرانی 12 واحد است که به ازای هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود.
3. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چند واحد درسی است؟
تعداد واحد پایان نامه برای کلیه رشته ها  6 واحد درسی است
4. حداقل و حداکثر واحد مجاز هر ترم در مقطع کارشناسی ارشد چه تعداد است؟
دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم می تواندحداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نماید.
5. در خصوص ارزشیابی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد توضیح دهید.
حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی 12 می باشد . نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی و کل محاسبه نمی شود.
میانگین نمرات هر ترم نباید از 14 کمتر باشد .درغیر این صورت دانشجو مشروط بوده و در صورتی که دانشجوی کارشناسی ارشد 2 ترم مشروط گردد اخراج محسوب می شود.
6. آیا گذراندن درس وصایای امام(ره) اجباری است ؟
همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن درس وصایای امام (ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.
7. آیا گذراندن درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد اجباری است ؟
کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد رشته های مختلف که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانده یا این درس را در برنامه کارشناسی ارشد ندارند موظف اند این درس را به ارزش دو واحد به صورت جبرانی قبل از اخذ واحد پایان نامه بگذرانند.
8. در صورت مشروطی در دوره ارشد و معدل ترمی زیر 14 آیا مانند دوره کارشناسی سقف انتخاب واحد ترم بعد محدود می شود؟
خیر دراین دوره سقف انتخاب واحد ترمی ربطی به معدل ترم قبلی یا مشروطی آن ندارد.
 9. در مورد ماده 24 توضیح دهید.
در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو(کارشناسی ارشد) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثرنصف واحدهای درسی اخذ شده خود را (8 واحد) فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر و با مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی بگذراند
10. آیا نیازی به گذراندن درس روش تحقیق به صورت جبرانی در دوره کارشناسی ارشد دارم؟
در صورتی که در دوره کارشناسی نگذرانده اید به اجبار ملزم به گذراندن این درس در دوره کارشناسی ارشد هستید.
11. مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد به چه صورت است؟ 
مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه 1 ترم و در مواردخاص 3 ترم دیگرمی باشد
12. من در دوره ارشد 2 ترم مشروط شده ام آیا اخراج می شوم ؟
با یک ترم مشروطی ادامه تحصیل بلامانع است. دو ترم مشروطی با میانگین کل کمتر از 14 و بالاتر از 12 ادامه تحصیل نیاز به مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی دارد. سه ترم مشروطی و بیشتراخراج تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی سازمان مرکزی دارد.
13. آیا برای ترمیم معدل کارشناسی ارشد ، امکان انتخاب درس دوره بصورت جبرانی به همراه پایان نامه وجود دارد؟
بله ولی نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی دارد.
14. در صورت اخذ درس دوره بصورت جبرانی در کارشناسی ارشد ، نمره همان درس در ترم های گذشته حذف می شود؟:
خیر، نمره هر دو در معدل تأثیر دارد 
15. سقف سنوات تحصیلی مجاز دردوره کارشناسی ارشد چند ترم است؟
6 ترم ، بیش از 6 ترم نیاز به مجوز اخذ کمیسیون موارد خاص آموزشی دارد 
16. آیا با معدل کل کمتر از 14در دوره کارشناسی ارشد  امکان دفاع وجود دارد ؟:
خیر باید برخی از دروس دوره را بصورت درس جبرانی جهت ترمیم معدل به همراه پایان نامه گذراند.
17. در صورتی که رشته کارشناسی با رشته کارشناسی ارشد مرتبط نباشد آیا باید دروس جبرانی گذراند؟
با تشخیص گروه آموزشی است تا حداکثر 12 واحد  
18. اگرپایان نامه را ترم قبل اخذ ولی دفاع نکرده باشید آیا برای ترم جدید باید آن را اخذ کنید ؟
باید آن را بصورت تمدید پایان نامه اخذ کنید. فقط نصف شهریه ثابت بدون پرداخت شهریه متغیر امکان پذیر است 
9 . من ترم چـهارم هستم فقط پایان نامه را می خواهم اخذ کنم هیچ درس دیگری ندارم آیا باید علاوه بر شهریه متغیر پایان نامه شهریه ثابت را کامل پرداخت کنم؟
خیر شهریه ثابت باید نصف پرداخت شود.
20. من ترم چهارم هستم علاوه بر پایان نامه یک درس نیز دارم آیا باید شهریه ثابت را کامل پرداخت کنم؟
بله باید کامل پرداخت کنید 
21. آیا ادامه تحصیل در دوره ارشد و در دوره دکتری باید متناسب با رشته تحصیلی من باشد؟
خیر ادامه تحصیل در هر مقطعی ارتباطی به مقطع قبل ندارد
22. تعداد واحد های مجاز ارشد و دکترا در دوره تابستان چند واحد است؟
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کارشناسی ارشد 6 واحد و برای مقطع دکتری4 واحد می باشد 
23. نمره قبولی در کارشناسی ارشد چند است ؟
دوازده است 
24. معدل کل ترمی من باید چند باشد تا مشروط نشوم؟
حداقـل 14 
25. آیا امکان انتخاب  واحد در دوره تابستان در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد؟
پاسخ: از تابستان سال 1394 به بعد تا 6 واحـد امکان پذیر است. 
26. در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته چه دروسی قابل معادلسازی نمی باشد؟
پاسخ: دروس جبرانی و سمینار و پایان نامه قابل معادلسازی نمی باشد. 
27. معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟
در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد، و در آزمون ورودی شرکت کرده باشد می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر باشد 
28. کدام گروه دانشجویان انصرافی از هزینه انصراف معاف می باشند؟   
دانشجویان اخراجی و شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در همان واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از هزینه انصراف معاف می باشند.
29. من در ایام امتحانات در سفر حج می باشم .آیا امکان اخذ امتحان مجدد از من وجود دارد؟
پاسخ: امتحان مجدد فقط در دوره کاردانی و کارشناسی در ایام حج پیش بینی شده است . برای ارشد و دکتری خیر.
30. دانشجویان ارشد جهت امورفارغ التحصیلی چه موقع اقدام نمایند؟
دانشجویان بعد از دفاع از پایان نامه و در صورتی که انصراف و یا تحویل مقاله  می دهد نسبت به تحویل مدارک لازم به کارشناس خود مراجعه کنند.
31.  آیا بخشنامه بلااثر شدن نمرات افتاده در دوره کارشناسی ارشد نیز اجرا می شود؟
بله.
 32.  در صورتی که بعد از اخذ درس جبران معدل نتوانم معدل خود را به 14 برسانم چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
برای بار دوم با سازمان مرکزی مکاتبه شود.
33.آیا دروس آموزش قرآن کریم و آشنایی با کامپیوتر نیاز است که در مقطع ارشد گذرانده شود؟
خیر.
34. معدل کل من در تمام دروس کارشناسی ارشد زیر 14 شده است آیا امکان دارد از پایان نامه دفاع کنم و با ثبت نمره پایان نامه معدل من را بالای 14 ببرد تا فارغ التحصیل شوم؟
خیر باید برخی از دروس دوره را بصورت درس جبرانی جهت ترمیم معدل به همراه پایان نامه بگذرانید.
35.  در صورتی که بعد از اخذ درس جبران معدل نتوانم معدل خود را به 14 برسانم چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
برای بار دوم با سازمان مرکزی مکاتبه شود
36. در صورت اخذ درس دوره بصورت جبران معدل  ، نمره همان درس در ترم های گذشته حذف می شود؟
پاسخ: خیر، نمره هر دو در معدل تأثیر دارد.
38. آیا دانشجوی میهمان در ارشد می تواند پایان نامه را در واحد مقصد انتخاب نماید؟
 در دو صورت می تواند:
 1- طی مجوز کتبی از سازمان مرکزی (برای میهمان عادی)
2- در صورتی که میهمان دائم باشد.
در صورت اول داشتن مجوز نقل و انقالات دانشجویی ومجوز معاونت آموزشی واحد مبدا ضروری است


 دکترای تخصصی

1. کل واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی چه تعداد است؟
تا ورودی های سال 93 بین 18 تا 22 واحد با نظر گروه آموزشی و از ورودی های 94 به بعد بین 15 – 18 واحد درسی
2. در خصوص دروس جبرانی مقطع دکتری تخصصی به اختصار توضیح دهید.
تا ورودی های 93 تا 10 واحد با نظر شورای گروه آموزشی ولی از ورودی های 94 به بعد 4 واحد جبرانی الزامی و تا سقف 6 واحد بر اساس سند پذیرش که دروسی زیر 33/33 درصد دانشجو در آزمون ورودی نمره کسب کرده اند.
3. نمره قبولی در دکتری تخصصی چند است ؟
کلیه دروس جبرانی و اصلی 14 می باشد. 
4. معدل کل ترمی من باید چند باشد تا مشروط نشوم؟
حداقل 16 می باشد.
5. تا چند درس می توان در جلسه امتحان غیبت کرد.
غیبت در جلسه امتحان در کلیه دروس اعم از جبرانی و اصلی به منزله صفر است.
6. آیا قبولی در یکی از آزمونهای زبان یکی از شروط لازم آزمون جامع دوره دکتراست؟
بله. فقط در صورت اخذ نمره 40 تا 49 آزمون EPT با تعهد در آزمون جامع می توانید شرکت نمائید.
5. آزمون جامع در چه نیمسالی برگزار می شود؟
بعد از سه ترم آموزشی در نیمسال چهارم
6. آیا دکتری پِژوهش محور دارای کلاس درس است؟
بله ، بین 3 الی 8 واحد با تایید استاد راهنما، گروه و معاون آموزشی دانشگاه
7.آیا گذراندن درس وصیت نامه حضرت امام(ره) اجباری است ؟
همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن وصیت نامه حضرت امام(ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.
 
 
بازگشت
 
   
   
 

بیشترین بازدید

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد
ثبت نام دانشجو بدون کنکور
سال 1392 مبارک
بازدید هیات رئیسه واحد بم از کارخانه نئوپان نرماشیر+عکس
گزارش تصويري بازدید دبیر منطقه 14 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
شروع کلاسها
مراسم جشن فارغ التحصیلی بیش از 45نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
ثبت طرح (ریگلاتور هوشمند) توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
برگزاری جلسات توجیهی(آموزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دارای قابلیت های خوبی است
تقویم ترم تابستان 93 واحد بم
گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم شهرستانهای شرق استان در مجلس شورای اسلامی
قابل توجه دانشجویانی که بدون آزمون ثبت نام شده اند
استقبال دانشجویان واحد بم ازهجدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت
بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم در هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام(ص)
دیداررئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم و مسئولین شهرستان از خانواده معظم شهداء
تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 92-91
واحد بم:بازدید از کلاسهای طرح هجرت(3)
جمهوری اسلامی جلوه ای از تجلی شئونات اسلامی ،انسانی است


محبوبترین ها

ثبت طرح (ریگلاتور هوشمند) توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
کسب رتبه اول توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد بم در بیستمین نمایشگاه آثار هنری با موضوع نماز
عضو برترباشگاه پژوهشگران جوان واحد بم
ثبت نام دانشجو بدون کنکور
مراسم جشن فارغ التحصیلی بیش از 45نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
قابل توجه دانشجویانی که بدون آزمون ثبت نام شده اند
جذب 100 درصدی بودجه پژوهشی در واحد بم
دایر نمودن پژوهشکده خرما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
سال 1392 مبارک
ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
بازدید فرماندار ازفعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد
برگزاری نشست صمیمانه سرپرست واحد بم با مدیر گروه، اساتید و گروه معماری
شروع کلاسها
اطلاعیه مهم
بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم در هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام(ص)
شرکت کارکنان،اساتید و دانشجویان واحد بم در راهپیمایی اعتراض آمیز به توطئه آمریکایی و صهیونیستی
مراسم کلنگ زنی کارخانه نئوپان دانشگاه آزاداسلامی واحد بم
واحد بم:بازدید از کلاسهای طرح هجرت(3)
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر


 
عضویت در خبر نامه
حذف عضویتثبت عضویت
 
آب وهوا
اوقات شرعی
 
دانشجویان ارجمند لطفاً آخرین تحولات درس و کلاسی خود را از منوی گروههای آموزشی چک کنید
 
 
 

سخن مشاور

به نام خدا  اعتماد به نفس نمی‌توانید آن را حس كنید، اما بر چگونگی حس شما تاثیر دارد. نمی‌توانید آن را ببینید، اما وقتی به خودتان در آینه نگاه می‌كنید آنجاست.  نمی‌توانید آن را بشنوید، اما هر بار كه در مورد خودتان صحبت می‌كنید حضور دارد. این موضوع مهم و مرموز همان چیزی است كه به آن اعتماد به نفس می‌گویند. از آنجا كه اعتماد به نفس در تمام مراحل زندگی نقشی موثر ایفا می‌كند، خوب است به حضور و چگونگی پرورش آن در دوران كودكی نگاهی بیندازیم. اعتماد به نفس كودك نقش زرهی را دارد در مقابل چالش‌های پیش روی او در همه عمر. كودكان و نوجوانانی كه در مورد خودشان حس خوبی داشته باشند با مشكلات و مسائل مختلف راحت‌تر كنار می‌آیند و در برابر فشارهای منفی بهتر مقاومت می‌كنند. آنها شادتر هستند و از زندگی‌شان نیز بیشتر لذت خواهند برد. این گروه از بچه‌ها واقع بین بوده و در مجموع خوش‌بین هستند. به همین دلایل از سلامت جسمی و روحی بیشتری برخوردارند. در مقابل، كودكانی كه اعتماد به نفس كافی ندارند، در برخورد با چالش‌ها دچار اضطراب و سرخوردگی خواهند شد. این گروه كه حتی در مورد خودشان فكر مثبتی ندارند، برای پیدا كردن راه حل مسائل زندگی با مشكل مواجه خواهند شد. چنین افرادی در مواجهه با چالش‌های جدید اولین پاسخ‌شان این است «من نمی‌توانم‌!» اعتماد به نفس چیست؟ اعتماد به نفس مجموعه باورها و احساسات ما، در مورد خودمان است. این‌كه ما چگونه شخصیت خود را تعریف می‌كنیم، انگیزه‌ها، نگرش و رفتار ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر سازگاری عاطفی ما نیز تاثیر دارد. الگوی ا

ادامه مطلب ...

           

       1394/02/01 (2:39:38 PM)

مجموع امتیازات به این مطلب(418)
امتیاز شما به این مطلب ؟ 
star star star star star
نظرات شما در رابطه با این مطلب ؟ (0)محبوبترین ها

سخن مشاور
اطلاعیه مهم امتحانات نیمسال دوم 92-91
نگاه دانشگاه آزاد اسلامی یک نگاه ارزش مداری است
شروع کلاسها
پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور
سال 1392 مبارک
سخن هفته آخر سال مشاور
سخن هفته مشاور
ت1
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده