مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    دانلود کیبرد فارسی برا کلاس آنلاین همراه راهنما            کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
 
 
 
 
 
 


*********************************************************
-->  نام : نادر
نام خانوادگی : مدافع بهزادی
سمت : مدیر اداره توسعه و منابع

مدرک تحصیلی : دکتری کشاورزی

تلفن تماس :
44341850- 034 الی  3 داخلی 105
بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده