مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
 
 
 
 
 
 


رسیدگی به شکایات
اداره کل نظارت،ارزیابی،بازرسی منطقه6 دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن :09130694264
تلفکس : 03433230355
آدرس پست الکترونیک : region.6@bazresi.iau.ir
آدرس : کرمان بلوار ولیعصر شهرک ایرانمنش2 خیابان 14 معصوم اداره کل بازرسی کد پستی 7617814215
بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده