مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam            گروه واتساپ جهت دانشجویان جدیدالورود


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

 
 
 
 
 
 


*********************************************************

                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

-->نام : .........................    محدثه
نام خانوادگی :
.............    عباس زاده
سمت : ......................  مسئول آزمایشگاه گیاهشناسی واحد بــم
شروع به کار : ............  اردیبهشت 85
مدرک تحصیلی : ..........  کارشناس ارشد باغبانی ( گیاهان زینتی )

راه ارتباطی : .............. m_abaszadeh61@yahoo.com
 تلفن تماس : ..............  44341851-034 داخلی 217
 
بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده