مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
 
 
 
 
 
 


 

 

نام : حمید
نام خانوادگی : سرحدی
سمت : ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
شروع به کار :
مهر ماه 93
مدرک تحصیلی : دکتری صنایع غذایی
مختصری از سوابق کاری : معاونت اداری و مالی واحد بم از سالهای 77 الی 88
ایمیل : 

تلفن تماس مستقیم : 44342660-034
دورنگار : 44340632 -
034محمود افغانی پور
سمت :  مدیر دفتر ریاست واحد
تلفن تماس : 44341850 الی 44341853 داخلی 103

همراه  : 09132460157 

 

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده