مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
 
 
 
 
 
 
نام : .........................    محمدعلی
نام خانوادگی :
.............  شمس الدینی
سمت : ......................  مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
شروع به کار : ............  خرداد 89
مدرک تحصیلی : ..........  کارشناس ارشد کشاورزی
راه ارتباطی : .............. herasat@iaubam.ac.ir
 تلفن تماس : ..............  44341851-034 داخلی 114
تماس ضروری : ..........   09133441103بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده