مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam            گروه واتساپ جهت دانشجویان جدیدالورود


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************
                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

 
 
 
 
 
 


*********************************************************

                                                                      اداره ارزیابی ، نظارت و بازرسی منطقه 6
ام دی اف // تور مجازی                         
                                                            تلفن بازرسی استان کرمان : 33230355-034
                                                                شماره همراه بازرسی منطقه شش  : 09130694264

-->

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم
دارای رشته های زیر میباشد

 
کاردانی پیوسته
دانشجویانی میتوانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آنها دیپلم کاردانش و یا فنی مرتبط باشد
 
1- تربیت بدنی
2- الکتروتکنیک
3-
الکترونیک عمومی
4- نرم افزار کامپیوتر
5-
مکانیک خودرو
6-
نقشه کشی صنعتی
7- معماری
8-
فناوری تولیدات زراعی
9- فناوری تولیدات باغی
10- تربیت کودک
11-
حسابداری
12- عمران
 
کاردانی ناپیوسته
دانشجویانی میتوانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آنها دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید باشد
 
1- آموزش زبان انگلیسی
2- آموزش دینی و عربی
3-
تربیت معلم قرآن کریم
4-
باستان شناسی
5-
حسابداری
6- علوم ورزشی
7-
تربیت معلم آموزش علوم تجربی
8-
تکنولوژی آبیاری
9- تکنولوژی مواد غذایی
10- تکنولوژی تولیدات دامی
11- تکنولوژی تولیدات گیاهی
12- معماری
13- معماری سنتی
14- کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
15- کاردان فنی عمران (بتن) 
کارشناسی پیوسته
 
دانشجویانی میتوانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آنها دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید باشد
1- حسابداری
2- حقوق
3- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
4-
زیست شناسی گیاهی
5- مهندسی معماری
6- مهندسی کامپیوتر
7- مهندسی عمران
8- مهندسی برق

 
کارشناسی ناپیوسته
دانشجویانی میتوانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آنها کاردانی پیوسته و یا ناپیوسته باشد
 
1- تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
2- حسابداری
3- مهندسی حرفه ای معماری
4- مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو
5-
مهندسی حرفه ای کامپیونر- نرم افزار
6-
مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
7-
مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
8-
مهندسی علوم و صنایع غذایی
9- تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
10-
مهندسی اجرایی عمران
11- آموزش دینی و عربی
12- حقوق - حقوق ثبتی


 
کارشناسی ارشد ناپیوسته
 
 
دانشجویانی میتوانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آنها کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته باشد

1- فقه ومباني حقوق اسلامي     ٢٠٤٥٤
2- حقوق بين الملل   ٢٠٨٠٤  
3- حقوق جزا و جرم شناسي   ٢٠٨٠٥
4- مهندسي برق سيستمهاي الكترونيك و ديجيتال    ٤٠٠٤٨
5- مهندسي عمران -سازه  ٤٠٤٧١  
6- مهندسی عمران -زلزله 
40383
6- اگرواكولوژي  ٥٠٦٧١
7- علوم و مهندسي صنايع غذايي-زيست فناوري مواد غذایی   ٥٠٤١٨
8- مهندسي معماري    ٦٠٢٠٢
9- بازسازي پس از سانحه   ٦٠٢٢٣
10- مهندسي معماري منظر   ٦٠٢٤٠
11- معماري داخلي   ٦٠٢٢٠
12 - فناوري معماري -معماري ديجيتال   ٦٠٢٣٤
13- فناوري معماري-معماري بيونيك   ٦٠٢٤١ 
14- میکروبیولوژی-زیست شناسی میکروب های بیماری زا  30489


 

 

دکتری تخصصی

دانشجویانی میتوانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آنها کارشناسی ارشد باشد

1- زراعت
2- معماری 
بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده