مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
 
 
 
 
 
 

مدارک لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان جدید:

1- تصوير و اصل ديپلم کامل و يا گواهي اتمام دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی یا هر یک از مقاطع  کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد که گذراندند.
تبصره :
چنانچه پذيرفته شده اصل مدرک تحصيلي خود را در اختيار نداشته باشد ولي تصوير آن يا گواهي معتبر پايان دوره را ارايه کند بايد متعهد گردد اصل مدرک را حداکثر ظرف مدت دو ماه به دانشگاه تحويل دهد و تعهد مذکور نيز همراه با هزينه هاي مالي (چک يا سفته به مبلغ درج شده در بند 5 ) مي باشد.
2- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن .
(( اصل شناسنامه صرفا براي تطبيق خواهد بود))
3- اصل و يک برگ فتوکپي کارت ملي .
(( اصل کارت صرفا براي تطبيق خواهد بود))
4- شش قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ که اخيرا تهيه و مشخصات پذيرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد .
((براي مشمولين 12 قطعه))
5- یک فقره چک ضمانت بابت انصراف و اصل مدرک مقطع قبل = (( کاردانی و کارشناسی چک یک میلیون تومانی)) ، (( کارشناسی ارشد دو میلیون و پانصد هزار تومان)) ،(( دکترا هشت میلیون تومان))
6- ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه آقایان)

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده